Toepassing van mediumschap

Tijdens het mediamieke consult krijg je begeleiding en mogelijk inzichten in je processen. Deze processen kunnen zich afspelen op zowel spiritueel, mentaal, emotioneel of fysiek niveau.

Mochten er vragen zijn die voorheen onbeantwoord bleven bij de cliënt, kunnen deze mogelijk alsnog beantwoord worden vanuit de spirituele wereld tijdens een reading.

Hierdoor kan er vanuit de spirituele wereld steun en of hulp geboden worden. Deze steun kan bijvoorbeeld waardevol zijn in de eerder genoemde processen, waar je mogelijk doorheengaat.
Maar soms is er alleen interesse bij een cliënt, voor het leren kennen en of ervaren van het bestaan van de spirituele wereld, ook dit behoort tot de mogelijkheden.