Tarieven 2021

Neutraliseren van negatieve energie in huis, werkplek of dierenverblijf

Mediamiek vooronderzoek op afstand.
Deze kosten dienen voldaan te worden voordat het onderzoek plaats vindt       
op rekeningnummer NL30RABO0325703205 t.n.v. N.A.C. van Gemert
€  45,-

Indien u van onze diensten gebruik wilt maken,
worden de kosten van het mediamieke vooronderzoek verrekend

Wateraders, aardstralen, overige negatieve energieplekken en entiteiten  € 125,-
Vergoeding per km
De eerste 15 km naar uw locatie worden niet in rekening gebracht
€   0,60

Mediamiek consult/reading in de praktijk

Mediamiek consult/reading bij U thuis
+ bovenstaande km vergoeding

€   85,-

€   85,-

Mediamieke reading op afstand via foto of naam/geboortedatum. 
Dit is inclusief éénmalige terugkoppeling via mail.
Deze kosten dienen voldaan te worden voordat de reading plaats vindt op
rekeningnummer: 
NL30RABO0325703205 t.n.v. N.A.C. van Gemert,
onder vermelding van je naam en reading.

€   35,- 

Intake Coaching/Counseling in de praktijk                                                             €   80,-  

Coaching/Counseling in de Praktijk                                                           €   65,-                                                                                                                       

De nota dient na het bezoek contant voldaan te worden. Het notabedrag is inclusief 21% BTW.
Deze nota’s komen niet voor vergoeding door uw zorgverzekering in aanmerking.