Mediumschap

Een medium is een contactpersoon tussen de spirituele wereld en de fysieke wereld.
Dit contact kan onder andere zijn met overleden dierbare, begeleiders of gidsen.
Geen enkel medium is hetzelfde, de aanleg, persoonlijke ontwikkeling en ervaring kunnen een bepalende rol hebben
in de vaardigheden van een medium.

Begripsverwarring

De betekenis van de term 'medium' is niet eenduidig. Sommige helderzienden noemen zich 'paragnost' en anderen 'medium'.
Ook combinaties komen voor, zoals 'paranormaal medium', 'helderziend medium', 'paragnostisch medium' etc.